آموکسی سیلین به عنوان یک داروی پر مصرف برای درمان عفونت های قفسه سینه و سینوس، عفونت ادراری و برخی عفونت های دندانی می باشد. همچنین جهت پیشگیری از برخی عفونت ها نیز تجویز می شود. این دارو از دسته پنی سیلین ها می باشد، که با از بین بردن برخی باکتری ها می تواند عفونت های ناشی از آن ها را درمان نماید

هر کپسول محتوی : آموکسی سیلین (به صورت تری هیدرات) 500 میلی گرم

دارو را در فواصل زمانی معین میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید

-- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید

-- دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید