این محصول مکمل‏ غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‏ باشد

-- ر دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید

-- فرآورده را از دسترس اطفال دور نگه دارید