کلرفنیرامین مهار کننده پاسخ عضلانی به هیستامین است و در واقع آنتاگونیزه کننده اثرات انقباضی هیستامین روی عضلات صاف تنفسی است

استامینوفن تولید پیام درد محیطی را مهار می‏ کند و می تواند از تولید پروستاگلاندین در CNS جلوگیری کند. با مهار مرکز تولید گرما در هیپوتالاموس، تب را کاهش می دهد

فنیل افرین منقبض کننده عروق و ضد احتقان است که علائم ناشی از آسیب بافت مجرای تنفسی فوقانی را بهبود می دهد؛ از تورم غشاهای موکوزی می کاهد، احتقان بینی و هایپرمی بافتی را کم می کند

هر قرص محتوی :

استامینوفن 325 میلی گرم

کلرفنیرامین مالئات 2 میلی گرم

فنیل افرین هیدروکلراید 5 میلی گرم

مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هو شیاری کامل دارد خودداری نمایید

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، به پزشک و یا بیمارستان مسمومین مراجعه نمایید

از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید

-- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید

-- دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید