رانیتیدین دارویی است که با مهار گیرنده‌های H2 (هیستامین نوع دو) سلول های جانبی ترشح اسید معده را کم می‌کند و به درمان ناراحتی‌های ناشی از افزایش اسید معده کمک می‌کند

هر قرص روکش‏دار محتوی :

رانیتیدین 150 میلی‏ گرم - (به صورت هیدروکلراید)

-- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید

-- دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید